Ο εκσυγχρονισμός του Πολιτικού Περιβάλλοντος

Ο εκσυγχρονισμός του Πολιτικού Περιβάλλοντος

Μια ενεργός πολιτική αντιμετώπισης των νοοτροπιών και των συμπεριφορών που καθορίζουν το πολιτικό περιβάλλον και λειτουργούν ανασχετικά στον εκσυγχρονισμό δεν...