Η κοινωνική ευθύνη

Η κοινωνική ευθύνη

Μια ανασφαλής κοινωνία αναπτύσσει νοοτροπίες για να περιορίσει φόβους και κινδύνους. Συντηρεί στάσεις και απόψεις που οδηγούν στον περιορισμό της...

Ο εκσυγχρονισμός του Πολιτικού Περιβάλλοντος

Ο εκσυγχρονισμός του Πολιτικού Περιβάλλοντος

Μια ενεργός πολιτική αντιμετώπισης των νοοτροπιών και των συμπεριφορών που καθορίζουν το πολιτικό περιβάλλον και λειτουργούν ανασχετικά στον εκσυγχρονισμό δεν...

Άρθρο στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Αριστερή πολιτική ή αριστερός μανδύας;

Αριστερά στην κυβέρνηση δεν σημαίνει μόνο μια νέα κυβερνητική αντίληψη για την αναδιοργάνωση της κοινωνίας, αλλά και μια νέα κυβερνητική...

Άρθρο στην εφημερίδα “Καθημερινή” με τίτλο “Ψηλαφώντας στο σκοτάδι”

Άρθρο στην εφημερίδα “Καθημερινή” με τίτλο “Ψηλαφώντας στο σκοτάδι”

Το σημερινό πρόβλημα της χώρας μπορεί να συνοψιστεί στη σύντομη διαπίστωση ότι πορεύεται χωρίς σχέδιο και συγκεκριμένες επιδιώξεις, ευκαιριακά, με...