Παρουσίαση του βιβλίου “Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους” στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου Manchester

Παρουσίαση του βιβλίου “Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους” στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου Manchester

Το βιβλίο του με τίτλο “Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους” (The European debt crisis, Manchester University Press) παρουσίασε σε ακαδημαϊκό κοινό...